Tässäpä hyvä joululahjavinkki niille keillä on jo kaikkea ;)

Kilo kastematoja ja kompostointikoulutus
Intian maanviljelijöille Kastemadot tuovat elinvoimaa kasvumultaan. Hedelmälliseen viljelysmaahan tarvitaan vain sopiva määrä biologista jätettä, vettä, lämpöä ja pieneliöiden terhakas talkootiimi. Intian pelloilla ja puutarhoissa luonnollinen pieneliötoiminta on kuitenkin hiipunut lähes tyystin.

Starttipaketissa omavaraiseen hyötytalouteen lahjoitetaan Intian maanviljelijöille kilo kastematoja sekä kuuden päivän pituinen kompostointikoulutus. Koulutuksen myötä viljelijä osaa rakentaa oikeanlaisen biokompostorin. Koulutetut sitoutuvat edelleen kouluttamaan uuden ryhmän maanviljelijöitä ja näin hyvän annetaan kiertää. Pienet investoinnit muuttuvat pian suureksi ja pysyväksi muutokseksi Intian maaseudun kylissä.
>> Lue lisää